Gamess Project

Igre za učenike s PSA za razvoj socijalnih vještina kao učinkovita metoda u obrazovanju

Projektni bro: 2021-1-DK01-KA220-SCH-000034350 

O projektu

Različite studije (Courtenay y Perera, 2020; Amaral, de Vries, 2020; Ameis et al., 2020) pokazuju negativne učinke koje COVID19 ima na autistične osobe, u područjima kao što su fizičko i mentalno zdravlje, zapošljavanje, obiteljski kontekst, te rizik od teškoća u socijalnim vještinama. Stoga je potrebno osmisliti i pružiti obrazovne usluge korištenjem mrežnih/virtualnih alata. Prva zapažanja (Narzisi, 2020.) o već razvijenim takvim inicijativama pokazala su da su komunikacijske i kognitivne teškoće dodatna prepreka učinkovitoj implementaciji online podrške.

Ove prepreke u pristupu digitalnim tehnologijama uglavnom su uzrokovane nedostatkom dostupnih alata; nedostatak kompetencija (učitelji, osobe s invaliditetom i njihove obitelji); nedovoljno prilagođene obrazovne metodologije; i malo tehnoloških resursa. Točnije, digitalni alati često su dizajnirani za opću populaciju bez uzimanja u obzir potreba autističnih osoba s nižim kognitivnim razinama (razine 1 i 2, prema Američkom psihijatrijskom udruženju, 2013.). Potrebni su alati prilagođeni njihovim potrebama (lako čitljivi tekstovi, piktogrami i grafičkih izvori).

Druga važna prepreka je nedostatak vještina za korištenje i upravljanje digitalnim tehnologijama od strane stručnjaka, za što je također potrebna prilagođena edukacija. U tom smislu, autistične osobe s nižom kognitivnom razinom trebaju poboljšati svoje digitalne vještine kako bi premostile taj jaz i uspješno koristile digitalne resurse i tehnologije. Isto tako, bitna je podrška i edukacija za obitelji. Osim toga, mnogim autističnim osobama i njihovim obiteljima nedostaju tehnološki resursi za autonomni pristup digitalnim uslugama.

Projekt GAMESS u skladu je s Dekretom-zakonom br. 3/2008 i ciljevima posebnog obrazovanja u Danskoj. Od 1993. godine, javne škole u Danskoj, obvezne su diferencirati obrazovanje prema potrebama učenika općenito, a ne automatskim prebacivanjem učenika. Međutim, razvoj je pokazao da postoji potreba za alatima koji bi pomogli školama da se uključe u uobičajenu nastavu kako bi stvarno razlikovale korištenje metoda, obrazovnih materijala i nastavnih planova i programa za učenike s različitim sposobnostima, jezikom i kulturom. . Slično, u Finskoj je inkluzija službena obrazovna politika, a od 2018. primjenjuje se novi sustavni način organiziranja potpore, tzv. troslojni model potpore. Rehabilitacija i nova tehnologija daju više mogućnosti za ranu rehabilitaciju i Finska pridaje pozornost novim mogućnostima.

CZA i Miradas su organizacije koje aktivno rade s Djecom s autizmom, glavni motiv za uključivanje u ovaj projekt vezan je uz potrebu poboljšanja kvalitete života svojih učenika i ostvarivanje prava iz Konvencije o pravima djeteta koje se odnosi na postizanje što potpunije socijalne integracije i individualni razvoj. STANDO nudi edukacije učitelja za učitelje iz cijele Europe, stoga će im ovaj projekt pomoći da spoje vještine tako raznolikog skupa partnera u kreiranju novih nastavnih planova i programa i proširenju ponude edukacija. Istovremeno, kroz razmjenu dobrih praksi i ideja steći će vrijedna znanja i iskustva koja će doprinijeti ne samo osobnom i profesionalnom razvoju svojih zaposlenika, već i stvaranju inovativnog i sveobuhvatnog edukativnog paketa.

Ciljevi

Jedna od karakteristika djece s PSA, ADHD, teškoćama u učenju i drugim neurorazvojnim poremećajima su specifičnosti i teškoće u socijalnim vještinama. S obzirom na idiosinkratične poteškoće u socijalnom i emocionalnom razumijevanju učenika s PSA, učitelji se mogu suočiti sa značajnim problemima u zadovoljavanju njihovim potreba, što utječe na kvalitetu odnosa učitelja s tim učenicima (Emam i Farrell, 2009.). Unutar ovog konteksta i s obzirom na to koliko je važno učenje socijalnih vještina od rane dobi i izazove s kojima se učitelji mogu suočiti, predlažemo projekt s ciljnom skupinom učitelja u vrtićima i osnovnim školama koji u redovitim razredima imaju djecu s PSA sa sljedećim ciljevima:

  • Dizajnirati, testirati i objaviti inovativni Obrazovni paket putem GBL-a (Game Based Learning) za učitelje u redovnim školama
  • Dizajnirati i kreiratii različite igre – VR (Virtual reality) igrice te brošuru s brojnim edukativnim, školskim igrama koje potiču razvoj socijalnih vještina kod djece s autizmom, ali i kod njihovih neurotipičnih vršnjaka
  • Održati obuku (edukacije) za učitelje o GBL-u, kako koristiti i kreirati različite igre te kako poučavati socijalnim vještinama djecu s PSA u redovnom razredu

Ciljna skupina

Izravna ciljna skupina

Učitelji osnovnih škola, kao i edukatori osposobljavanja koji će razrađene projektne proizvode uključiti u svoju ponudu osposobljavanja/obrazovanja i potaknuti da se koriste. Zahvaljujući projektnim rezultatima GAMESS- a i sudjelovanju u osmišljenim edukacijama i aktivnostima, oni će razviti svoje vještine i kompetencije koje dalje mogu prenijeti učenicima s autizmom. Učitelji će steći iskustvo svih faza provedbe projekta u svakoj zemlji i pilot testirati proizvode projekta kako bi definirali potrebna poboljšanja i prilagodili ih stvarnim potrebama svojih učenika.

Neizravne ciljne skupine

Institucije Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO), stručnjaci specijalizirani za GBL, vladini odjeli, kreatori politika i stručne službe u školama. Te će skupine imati koristi od GAMESS proizvoda, a do njih će se doći kroz aktivnosti diseminacije.

Intelektualni rezultati

Kurikulum za učitelje u osnovnim školama

Izradit će ga svi partneri pod vodstvom stručnjaka za dizajn kurikuluma unutar projektnog tima. Kreirani kurikulum socijalnih vještina će prvenstveno biti namjenjen učiteljima u osnovnim školama kojiimaju uključenu djecu s PSA. Cilj mu je poslužiti kao osnova za učitelje koji žele poučavati socijalnim vještinama svoje učenike s PSA. Povećat će vještine i kompetencije učitelja u skladu sa specifičnim zahtjevima projekta, uzimajući u obzir: a) izazove s kojima se susreću djeca s autizmom u redovnim razredima i općenito u školskom okruženju, b) socijalne vještine koje su specifične za djecu s autizmom, c) nepostojanje sveobuhvatnog nastavnog plana i programa koji bi se usredotočio na profesionalni razvoj učitelja o socijalnim vještinama. Smatramo da će ovaj kurikulum premostiti jaz između teorije i prakse jer će se učitelji praktično upoznati s GAMESS paketom (VR igre i Brošura s edukativnim grupnim igrama)

VR igre za razvijanje socijalnih vještina djece s PSA

Brošura s grupnim edukativnim, školskim igrama koje promiču socijalne vještine

Brošura je namjenjena za učitelje u osnovnoj školi. To je zbirka grupnih igara koje učitelji mogu koristiti za poučavanje socijalnih vještina učenika s autizmom putem interaktivnih aktivnosti u stvarnom okruženju. Ova brošura može riješiti problem odgovarajućih obrazovnih materijala za poučavanje socijalnih vještina s kojim se učitelji često suočavaju. U skladu s ciljanim socijalnim vještinama izradit će se brošura koja će sadržavati teoretski dio, a zatim smjernice koje će učitelje provesti postupak svake igre. Korisnici će moći pronaći igre koje su prikladne za različitu populaciju. Primjenjivat će se različite metode i pristupi, kao što su debate, igre uloga u stvarnom okruženju, sistemsko razmišljanje te strateške vježbe koje imaju potencijal pomoći sudionicima u razumijevanju radeći na zabavan i motivirajući način. U osnovi, cilj brošure o grupnim igrama je pomoći djeci s autizmom da razviju socijalne vještine vježbajući ih u okruženjima sličnim stvarnom životu. Inovativnost brošure leži u činjenici da do sada nije objavljena Brošura grupnih igara za socijalne vještine, posebno osmišljena za djecu s PSA, koja su krajnji korisnici.

Edukacija

Planirana je jedna edukacija za učitelje (3 iz svake zemlje partnera) da se osposobe za korištenje GBL-a (uključujući VR tehnologiju) za podučavanje socijalnih vještina djece s PSA uključenim u redovne razrede u osnovnim školama. Ova aktivnost imat će dvostruki djelokrug:

1. Povećati raspon vještina poučavanja učitelja, posebno potrebnih za poučavanje socijalnih vještina djece s PSA (ali i njihovih neurotipičnih vršnjaka) kroz igre. Stoga će obuka dugoročno olakšati poboljšanje socijalnih vještina među učenicima s PSA kako bi im se pomoglo da se uključe u školsko okruženje i kasnije u društvo. Ove se vještine ne poučavaju u školama, unatoč činjenici da se mnoga djeca s PSA susreću s teškoćama u socijalnim interakcijama. Na temelju toga nadamo se da će učitelji:

  • osjećati se samopouzdanije koristeći GBL u nastavi
  • upoznati se s Kurikulumom i 2 različite vrste igara koje su razvijene unutar projekta
  • prepoznati osnovne socijalne vještine primjenjive u školi

2. Pilot testiranje učinkovitosti razvijenih materijala od strane grupe učitlja koji imaju sposobnost pružiti kritički pogled na projektne rezultate i identificirati moguće nedostatke ili poteškoće u njihovoj primjeni na učenike s PSA, iz različitih zemalja ili specijalizacija. Obuka će se razvijati u radionicama u dvije različite faze:

  • a) Predstavljanje projektnih rezultata i njihove vrijednosti.
  • b) Osposobljavanje za korištenje razvijenih materijala.

Partneri

Kontakt

contact us
Name
Name
First
Last