Gamess Project

Igre za autistične učenike kao učinkovita metoda u obrazovanju za razvoj socijalnih vještina

Projektni broj: 2021-1-DK01-KA220-SCH-000034350 

O Projektu

Različita istraživanja (Courtenay y Perera, 2020; Amaral, de Vries, 2020; Ameis et al., 2020) su pokazala negativne učinke koje je COVID19 imao za autistične osobe, na područjima kao što su fizičko i emocionalno zdravlje, zapošljavanje, obiteljski život te rizik od gubitka socijalnih vještina i razvojnih teškoća. Kada su prisutni, takvi izazovi su pogoršani jedinstvenim socijalnim karakteristikama koje se obično povezuju s autističnim osobama, a vezane su uz teškoće u stvaranju i održavanju socijalnih veza. Stoga postoji hitna potreba za dizajniranjem ili omogućavanjem pružanja obrazovnih usluga korištenjem online/virtualnih alata koji su posebno usmjereni na promicanje razvoja socijalnih vještina za autističnu djecu. Ti bi alati trebali biti predstavljeni na zabavan i edukativan način, oslanjajući se na učenje temeljeno na igrama (GBL), što također omogućuje učiteljima da poboljšaju socijalnu uključenost djece u redovnim razredima. Ovaj pristup će pratiti Kurikul socijalnih vještina i Obrazovni priručnik igara za poučavanje socijalnih vještina.

Prepreke u pristupu digitalnim tehnologijama uglavnom su uzrokovane nedostatkom dostupnih alata; nedostatnom kompetencijom (učitelja, osoba s teškoćama u učenju i njihovih obitelji); nedovoljno prilagođene obrazovne metodologije i manjkom tehnoloških resursa. U tom smislu, autistične osobe s nižom kognitivnom razinom trebaju poboljšati svoje digitalne vještine kako bi premostile taj jaz i uspješno koristile digitalne resurse i tehnologije. Isto tako, bitna je podrška i obuka za obitelji i stručnjake. Posljedično, postoji potreba za stvaranjem lako dostupnih alata za učenje na daljinu, koji mogu poboljšati digitalne kompetencije autističnih osoba i povećati njihove socijalne vještine.

Stjecanje socijalnih vještina u školama smatra se jednako ključnim kao i akademsko znanje. Sposobnost prikladnog uključivanja ključna je ne samo za prihvaćanje u školskom okruženju, već i za uspjeh u životu. Stoga postoji potreba za međusobno povezanim obrazovnim paketom koji uključuje kurikul socijalnih vještina, VR (virtualna stvarnost) igre za poučavanje socijalnih vještina i priručnik koji sadrži grupne igre u učionici koje promiču socijalnu interakciju.

Projekt GAMESS razvijen je u skladu s pristupom učenja temeljenog na igrama (GBL) i sufinanciran od strane ERASMUS+, KA220-SCH-partnerstva za suradnju u školskom obrazovanju. Sve razvijene materijale treba smatrati dodatnim obrazovnim alatom samo u svrhu učenja, budući da su dizajnirani da pomognu učiteljima u promicanju zajedništva unutar razreda, koji mogu imati pozitivan utjecaj na proces učenja svih učenika. Glavni ciljevi projekta bili su jačanje socijalnih vještina autističnih učenika u redovitim razredima, pomoć u razvoju kognitivnih vještina i poticanje prihvaćanja među vršnjacima. Stoga moramo naglasiti da su projektni materijali namijenjeni u obrazovne svrhe i ne bi se trebali smatrati alternativama, zamjenama ili proširenjima drugih načina pristupa autističnoj djeci. Ono što je značajno, ovaj projekt ima za cilj stvoriti okruženja i postaviti ciljeve koji promiču dobrobit i autentično izražavanje autistične djece. Nastavnici se potiču da pažljivo razmotre etička načela, uključujući korištenje inkluzivne terminologije pune poštovanja.

Ciljevi

Jedna od karakteristika autistične djece, djece s teškoćama u učenju i drugim neurorazvojnim poremećajima je nedostatak socijalnih vještina. S obzirom na idiosinkratične poteškoće u socijalnom i emocionalnom razumijevanju autistične djece, učitelji se mogu suočiti sa značajnim poteškoćama u razumijevanju njihovih potreba što utječe na kvalitetu odnosa učitelj – učenik (Emam i Farrell, 2009). Unutar ovog konteksta i s obzirom na to koliko je važno učenje socijalnih vještina od rane dobi i izazove s kojima se učitelji mogu suočiti, predložili smo projekt s ciljnom skupinom učitelja osnovnih škola i predškola koji imaju autistične učenike u redovnim razredima, sa sljedećim ciljevima:

  • Dizajnirati, testirati i objaviti inovativni Obrazovni paket putem GBL-a (Game Based Learning) za učitelje u redovnim osnovnim školama
  • Dizajnirati i kreirati različite igre – VR (Virtual Reality) igrice te Priručnik s nizom, školskih grupnih igara koje promiču razvoj socijalnih vještina kod autistične djece, ali i kod njihovih neurotipičnih vršnjaka
  • Održati edukaciju za obuku učitelja redovnih osnovnih škola o GBL-u i o tome kako koristiti i kreirati različite igre za poboljšanje socijalnih vještina autističnih učenika u redovnim razredima.”

Ciljna skupina

Izravne ciljne skupine

Učitelji osnovnih škola, kao i edukatori koji će obrađene projektne rezultate uključiti u svoju ponudu osposobljavanja/educiranja i potaknuti učitelje da ih koriste.

Neizravne ciljne skupine

Institucije Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZO), stručnjaci specijalizirani za GBL, vladini odjeli, kreatori politika i stručne službe u školama koje rade s autističnim učenicima i s njihovim obiteljima.

Intelektualni rezultati

Kurikul socijalnih vještina izradili su svi partneri pod vodstvom stručnjaka za dizajn kurikula unutar partnerstva. Namijenjen je učiteljima osnovnih škola koji rade s autističnim učenicima u redovnim razredima. Cilj mu je poslužiti kao baza učiteljima koji žele obogatiti socijalne vještine svojih učenika te povećati vještine i kompetencije učitelja u skladu sa specifičnim zahtjevima projekta. U obzir su uzeti:

a) izazovi s kojima se autistični učenici suočavaju u redovnim razredima i općenito u školskom okruženju

b) socijalne vještine s kojima autistična djeca često imaju poteškoće (tj. komunikacijske vještine)

c) nepostojanje sveobuhvatnog kurikula o socijalnim vještinama koji se fokusira na profesionalni razvoj učitelja na tom polju. Smatramo da će ovaj kurikul premostiti jaz između teorije i prakse jer će praktično upoznati učitelje s obrazovnim paketom GAMESS (VR igre i Priručnik školskih grupnih igara).

Kurikul će biti vrijedan izvor koji će poduprijeti učitelje u usavršavanju socijalnih vještina svojih autističnih učenika te će rezultirati boljim školskim životom učenika i integracijom u širu zajednicu.

Ova VR igra je zbirka aktivnosti koje učitelji mogu raditi s jednim ili više učenika kako bi vježbali socijalne vještine kod autistične djece. Aktivnosti se kreću od aktivnosti crtanja, prepoznavanja emocija do izmjenjivanja. VR igra je online pa učitelji i učenici mogu biti u istom okruženju u isto vrijeme, kao i što više učenika može igrati zajedno u isto vrijeme.
Provedene aktivnosti temelje se na Priručniku koji je dostupan na web stranici.

Ovaj Priručnik namijenjen je učiteljima osnovnih škola. To je zbirka grupnih igara koje učitelji mogu koristiti za obogaćivanje socijalnih vještina autističnih učenika kroz interaktivne aktivnosti u stvarnom okruženju. Ovaj će Priručnik riješiti problem s kojim se učitelji često susreću zbog nedostatka odgovarajućeg obrazovnog materijala za poboljšanje socijalnih vještina svojih učenika. Ciljane socijalne vještine su razrađene od strane stručnjaka, a Priručnik je razvijen na osnovi teorije koja stoji iza učenja grupnih igara i sadržava smjernice učiteljima za provođenje svake igre, facilitiranje i ispitivanje sudionika.

Primijenjene su različite metode i pristupi, kao što su debate, igre uloga u stvarnom okruženju, sistemsko razmišljanje i strateške vježbe, koje imaju potencijal uključiti sudionike na zabavan i motivirajući način. U osnovi, cilj grupnih igara je potaknuti autističnu djecu da steknu dotične socijalne vještine vježbajući ih u okruženjima sličnim stvarnom životu. Inovativnost Priručnika leži u činjenici da do sada nije izdan niti jedan priručnik grupnih igara za socijalne vještine, posebno osmišljen za autističnu djecu, koja su krajnji korisnici procesa.

Intelektualni rezultati

Kurikul za učitelje u osnovnim školama

“Kurikul socijalnih vještina izradili su svi partneri pod vodstvom stručnjaka za dizajn kurikula unutar partnerstva. Namijenjen je učiteljima osnovnih škola koji rade s autističnim učenicima u redovnim razredima. Cilj mu je poslužiti kao baza učiteljima koji žele obogatiti socijalne vještine svojih učenika te povećati vještine i kompetencije učitelja u skladu sa specifičnim zahtjevima projekta. U obzir su uzeti:

a) izazovi s kojima se autistični učenici suočavaju u redovnim razredima i općenito u školskom okruženju

b) socijalne vještine s kojima autistična djeca često imaju poteškoće (tj. komunikacijske vještine)

c) nepostojanje sveobuhvatnog kurikula o socijalnim vještinama koji se fokusira na profesionalni razvoj učitelja na tom polju. Smatramo da će ovaj kurikul premostiti jaz između teorije i prakse jer će praktično upoznati učitelje s obrazovnim paketom GAMESS (VR igre i Priručnik školskih grupnih igara).

Kurikul će biti vrijedan izvor koji će poduprijeti učitelje u usavršavanju socijalnih vještina svojih autističnih učenika te će rezultirati boljim školskim životom učenika i integracijom u širu zajednicu.”

VR igre za razvijanje socijalnih vještina autistične djece

Ova VR igra je zbirka aktivnosti koje učitelji mogu raditi s jednim ili više učenika kako bi vježbali socijalne vještine kod autistične djece. Aktivnosti se kreću od aktivnosti crtanja, prepoznavanja emocija do izmjenjivanja. VR igra je online pa učitelji i učenici mogu biti u istom okruženju u isto vrijeme, kao i što više učenika može igrati zajedno u isto vrijeme.
Provedene aktivnosti temelje se na Priručniku koji je dostupan na web stranici.

Priručnik školskih grupnih igara za 'meke' vještine

Ovaj Priručnik namijenjen je učiteljima osnovnih škola. To je zbirka grupnih igara koje učitelji mogu koristiti za obogaćivanje socijalnih vještina autističnih učenika kroz interaktivne aktivnosti u stvarnom okruženju. Ovaj će Priručnik riješiti problem s kojim se učitelji često susreću zbog nedostatka odgovarajućeg obrazovnog materijala za poboljšanje socijalnih vještina svojih učenika. Ciljane socijalne vještine su razrađene od strane stručnjaka, a Priručnik je razvijen na osnovi teorije koja stoji iza učenja grupnih igara i sadržava smjernice učiteljima za provođenje svake igre, facilitiranje i ispitivanje sudionika.

Primijenjene su različite metode i pristupi, kao što su debate, igre uloga u stvarnom okruženju, sistemsko razmišljanje i strateške vježbe, koje imaju potencijal uključiti sudionike na zabavan i motivirajući način. U osnovi, cilj grupnih igara je potaknuti autističnu djecu da steknu dotične socijalne vještine vježbajući ih u okruženjima sličnim stvarnom životu. Inovativnost Priručnika leži u činjenici da do sada nije izdan niti jedan priručnik grupnih igara za socijalne vještine, posebno osmišljen za autističnu djecu, koja su krajnji korisnici procesa.

Edukacija

Edukacija je održana u Burgosu u Španjolskoj između 23. i 25. listopada 2023. U ovoj LTTA (Aktivnosti učenja, poučavanja i obuke učitelja) je sudjelovalo ukupno 12 učitelja iz pet partnerskih zemalja. Obučeni su za korištenje GBL-a (uključujući VR tehnologiju i školske grupne igre) za poboljšanje socijalnih vještina autističnih učenika u redovnim razredima. Ova aktivnost imala je dvostruki djelokrug:

1. Poboljšati vještine poučavanja kod učitelja, posebno onih potrebnih za usavršavanje socijalnih vještina autistične djece (ali i njihovih neurotipičnih vršnjaka) kroz igre. Ove se vještine obično ne uče eksplicitno u školama, unatoč činjenici da se puno autistične djece bori sa socijalnim interakcijama. S tog gledišta, cilj obuke je bio omogućiti sudionicima:

– da se osjećaju samopouzdanije koristeći GBL u nastavi

– da se upoznaju s Kurikulom socijalnih vještina i 2 različite vrste igara koje su razvijene unutar projekta

– da prepoznaju osnovne socijalne vještine primjenjive u školi

2. Odraditi pilot testiranje učinkovitosti razvijenih materijala od strane grupe učitelja, iz različitih zemalja koji su imali sposobnost pružiti kritički pogled na dokumentaciju i identificirati moguće nedostatke ili poteškoće u njezinoj primjeni na autistične učenike. Učitelji su iskusili sve faze provedbe projekta i testirali rezultate projekta kako bi definirali potrebna poboljšanja i prilagodili ih stvarnim potrebama svojih učenika. Konačno, obuka je imala za cilj potaknuti sudionike da razviju materijale za neformalno obrazovanje vezane uz obrađene teme. Obuka je razvijena u obliku radionica u dvije različite faze:

a) Predstavljanje rezultata projekta, njihove vrijednosti i postavki koje se mogu koristiti

b) Osposobljavanje za korištenje razvijenih materijala

LTTA (Aktivnost učenja, poučavanja i obuke učitelja) u Burgosu, Španjolska (23.-25.10. 2023.)

Partneri

Novosti

Bilten 1
Bilten 2

Na Transnacionalnim sastancima (TPM), partneri su u živo razgovarali o miljokazima i napretku projekta.

Konferncije su se održale u svakoj partnerskoj zemlji. Na njima je projekt predstavljen u cijelosti sa svim projektnim rezultatima.

gamess logo for video
Play Video about gamess logo for video

Kontakt

contact us
Name
Name
First
Last